czwartek, 20 listopada 2014

POLITYKA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI-Firmy Łabimex

POLITYKA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI-Firmy Łabimex

01.10.2014

Dążymy do tego aby produkowane przez nas wyroby były najwyższej  jakości oraz bezpieczne dla zdrowia i życia. Nasze produkty mają niezmienną  jakość, produkowane są wg obowiązujących specyfikacji zarówno dla wyrobu  gotowego jak i surowców. Jesteśmy producentem wyrobów spożywczych. Nasze produkty dostarczamy Klientom w Polsce i Europie.

W tym celu ustanowione zostały w Firmie etyczne zasady, które obowiązują wszystkich zatrudnionych pracowników.Poprzez stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, realizację corocznych planów szkoleń zwiększamy świadomość personelu co do konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania tych zasad.

Znamy wymagania naszych Klientów, stosujemy metody weryfikacji ich spełniania, a ponadto badamy stopień satysfakcji Klientów. Proces produkcyjny nie dopuszcza kompromisów, dlatego Firma Łabimex wytwarza swoje wyroby zgodnie z zasadami HACCP i IFS oraz aktualnie obowiązującego prawa.


Dla zapewnienia ciągłego rozwoju naszej Firmy realizujemy następujące cele strategiczne:

1. Promujemy etykę w produkcji i obrocie żywnością 

2. Podnosimy świadomość i kwalifikacje pracowników w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności

3. Badamy potrzeby rynku i poszukujemy nowych odbiorców 

4. Badamy satysfakcję klientów krajowych i zagranicznych podejmując odpowiednie działania korygujące w przypadku niezadowolenia

5. Współpracujemy z kwalifikowanymi dostawcami.

6. Promujemy zasady etyki w działalności 

7. Dbamy o bezpieczeństwo zdrowotne produktu poprzez minimalizację ryzyka związanego z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi (w tym alergeny), włączając w to odpowiedzialność za procesy produkcyjne.

8. Doskonalimy System Jakości, stosując wymagania Międzynarodowego standardu żywności IFS oraz HACCP.


Naszą nadrzędną dewizą jest – spełniać wymagania jakościowe i bezpieczeństwa żywności oraz oczekiwania cenowe naszych klientów. Produkujemy wyroby na podstawie ściśle określonych specyfikacji oraz dajemy pełną satysfakcję pracownikom z wykonywanych obowiązków. 


Stosujemy etyczne postępowanie w stosunku do kontrahentów i dostawców mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo żywności.Przyjęliśmy zasadę nie stosowania surowców składających się z GMO, zawierających GMO lub produkowanych z GMO.


Ponadto nasza Firma jest przyjazna dla otaczającego ją środowiska naturalnego.


Niniejszym zobowiązuję wszystkich pracowników Firmy Łabimex do stosowania ustalonej POLITYKI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIPrezes Firmy
Władysław Łabiński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz